About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    محمود نظری

    در آن زمان كه اين مطلب را مي‌نوشتم روز هاي خوبي را در براي اين خودرو پيش بيني مي‌كردم ولي نمي دانستم كه بازار اين خودرو به اين اندازه داغ شود و گوي سبقت رااز برخي خودروهاي ديگر را بربايد. ولي امروز هرچقدر پيش مي‌رويم اين خودرو طرفدار بيشتري دارد و حتي بازار دست دوم آن نيز گرم است. بااين به نظر مي‌رسدباز هم اين خودرو در قشر متوسط جامعه با توجه به قيمت آن جا باز خواهد كرد وتعيين جايگزيني براي آن زمان لازم دارد

    Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team